Investicijske studije i EU fondovi

Savjetovanje

Osnova savjetovanja je povjerljiv odnos klijenta i savjetnika koji uključuje iskusne stručnjake iz raznih savjetodavnih područja, koji koriste sofisticirane i kvalitativne metode.

Izvedbu provodi certificirani konzultant HAMAG Investa.

 

Investicijske studije

Investicijska studija je dokument kojim poduzetnik ili neki drugi poslovni subjekt detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju planira financirati iz vlastitih ili tuđih izvora. Obično sadržava informacijsku osnovicu vezanu uz analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku i organizacijsku te ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

 

Studija izvedivosti (Feasibility study)
Studija isplativosti izrađuje se u pravilu prije izrade investicijske studije te u obično pokriva tri ključna područja i odgovara na sljedeća pitanja:
• tržišni aspekt: postoji li potražnja za proizvodima / uslugama koje se planira plasirati na tržište te procjena tržišnog udjela

• tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt: potrebni proizvodni pogoni, sirovina i matreijal, organizacija i kadrovi za proizvodnju, odnosno pružanje usluga

• financijski aspekt: temeljem utvrđenog tržišnog udjela i utvrđenih tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata okvirno se procjenjuju performanse i financijski položaj projekta te se utvrđuje da li je isplativ.

 

Financijski Due Diligence

Izraz „Due Diligence”, odnosno dubinsko snimanje, opisuje pažljivo, sustavno i detaljno ispitivanje, pregled i analizu podataka o kandidatu za ulaganje, preuzimanje ili spajanje ili objavljivanje informacija od strane samog ciljnog objekta. Due Diligence se proteže daleko izvan područja formalne revizije, primjerice, godišnjih financijskih izvještaja ili knjiga trgovanja.

Kod financijskog Due Diligence usluga se u pravilu sastoji od sljedećih aktivnosti:

 • Analize financijskog stanja
 • Vrednovanja značajnih računovodstvenih dokumenata u smislu procjene i računovodstvenih promjena
 • Ispitivanja ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov utjecaj na imovinu, financije i prihod ciljnog društva
 • Dobivanja rezultata bitnih za tržišnu / kupoprodajnu cijenu, npr. EBITDA i EBIT
 • Analiza prihoda od prodaje i marža prema sektorima društva
 • Ispitivanja postojećih financijskih prognoza te određivanja alternativa

 

Financijsko restrukturiranje

Krize u poslovanju se dešavaju. Uzroci su razni: tržišne promjene (pad prodaje, konkurencija, tehnološke promjene), promjene unutar društva (kontrola, novčani tok, kreditna sposobnost, temeljni kapital, upravljanje, transparentnost) i makro-ekonomske promjene (ekonomska situacija, propisi, zakoni, državne intervencije).

Naše usluge:

 • Analiza postojeće situacije, potreba za kratkoročnom i srednjoročnom likvidnošću
 • Analiza kriznih čimbenika te prijedlozi za poboljšanje radnog učinka
 • Prognoze u vezi nastavka rada
 • Ekonomska podrška u mjerama restrukturiranja, uključujući kontroliranje mjera
 • Pomoć oko pitanja financiranja i pregovora s bankom