Investicijske studije i EU fondovi

VIZIJA / MISIJA

Kvalitetom proizvoda i usluga doprinijeti kontinuiranom rastu i razvoju nas i naših partnera temeljenim na suradnji, umrežavanju i kreativnom timskom radu.

NOVOSTI : S ponosom možemo reći da je naš tim odradio Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za dva realizirana projekta:

ISO 9001:2015 certifikat – Sustav upravljanja kvalitetom