Investicijske studije i EU fondovi

Računovodstvo

Računovodstvo je neizostavan dio svake tvrtke. Naš računovodstveni odjel pruža sve usluge potrebne za uspješno praćenje i vođenje poslovanja te ispunjavanje svih zakonskih izvještajnih obveza. Prilagođavamo se specifičnim zahtjevima klijenata koji proizlaze iz aktivnosti pojedinih tvrtki. Na taj se način osigurava ispunjavanje zakonskih obveza, nadzor poduzetnika nad poslovanjem i otkrivaju porezne uštede omogućene poreznim propisima.

Administrativne i ostale usluge

 • Podrška u različitim administrativnim poslovima kao što su pripremanje bankovnih naloga, kontrola izrade izlaznih računa, kontakti s klijentima i usklade potraživanja i obveza
 • Pomoć u procesu revidiranja financijskih izvještaja, poreznih, deviznih i drugih nadzora

Izvještavanje prema grupi

 • Izrada grupnih izvještajnih paketa u skladu s grupnim politikama
 • Priprema financijskih izvještaja u skladu s MSFI i/ili HSFI
 • Mjesečni, kvartalni i godišnji financijski izvještaji na zahtjev menadžmenta, uključujući podatke o kretanjima prihoda i rashoda, promjenama novčanog toka, promjene kapitala
 • Izrada budžeta

Izvještavanje u skladu sa zakonskim propisima

 • Obvezni financijski i porezni izvještaji: mjesečna i godišnja prijava poreza na dodanu vrijednost, godišnja prijava poreza na dobit, bilanca stanja, račun dobiti i gubitka
 • Statistički izvještaji: tromjesečni i godišnji statistički izvještaji za poduzeća, neprofitne organizacije i financijske institucije, te ostali statistički izvještaji propisani za specifične djelatnosti
 • Ostalo zakonom propisano izvještavanje: prijava inozemnih kapitalnih ulaganja, prijava inozemnih kredita, INOK izvještaji, ostali izvještaji Hrvatskoj narodnoj banci, te ostali propisani izvještaji institucijama nadležnim za pojedine djelatnosti

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa, nadzorne knjige
 • Vođenje evidencija: dugotrajne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, analitike po mjestima troška i ostalih evidencija
 • Izrada računovodstvenih politika

Kontroling

Uspješno upravljanje tvrtkom zahtjeva ispravno, potpuno i pravovremeno obaviještavanje o podacima i ključnim pokazateljima. Samo točni podaci osiguravaju pravovremeno identificiranje potencijalnih slabih točki te poduzimanje adekvatnim mjera.

U okviru kontrolinga, nudimo:

 • Planiranje troškova
 • Usporedbu ciljanih performansi
 • Planiranje likvidnosti
 • Kalkulacije profitabilnosti  i analiza isplativosti investicija
 • Obračun troškova po varijabilnom pristupu (ABC metoda)
 • Analizu prijelomne točke
 • Planiranje i budžetiranje
 • Višegodišnje planiranje

Obračun plaća

Nudimo individualne savjete o svim pitanjima koja se odnose na porez na dohodak, zdravstveno i mirovinsko osiguranje te radno pravo.

Nudimo podršku u sljedećim područjima:

 • Obračunu plaća koji uključuje zakon o radu i porezne procjene troškova prijevoza i utroška vremena sa svim evaluacijama potrebnim poslodavcu, zaposlenicima i nadležnim tijelima
 • Specifično savjetovanje u području radnog prava, socijalnog i mirovinskog osiguranja te poreznih pitanja
 • Kod revizije obračuna plaća i socijalnih doprinosa od strane Porezne uprave
 • Izračun rezervacija za jubilarne nagrade, otpremnine, godišnje odmore, mirovine i bonuse
 • Razvoj modela nagrađivanja bonus sistemom
 • Provjera obračuna plaća

 

Računovodstvene kontrole

 • Pregled i analiza računovodstvenih evidencija u skladu s računovodstvenim politikama tvrtke, te međunarodnim i hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
 • Kontrola poreznih evidencija i pravodobnog plaćanja poreznih obveza