Investicijske studije i EU fondovi

EU fondovi

  • Izrada Studija predizvedivosti i izvedivosti s analizom troškova i koristi (Feasibiliy Study and Cost Benefiit Analysis – FS & CBA) te optimiziranje zahtjeva za EU bespovratna sredstva
  • Izrada studija za ministarstva, agencije, udruge, lokalne vlasti i sl.
  • Savjetovanje u vezi sa bespovratnim sredstvima na domaćem području i EU (primjerice uspostavljanje novih visokotehnoloških društava, investicije, istraživanje i razvoj, projekti vezani uz okoliš i energiju i sl.)